Verkavelingsverhalen
iris 24 oktober 2016

Met Stad Limburg denkt Architectuurwijzer na over meer stedelijkheid. Dat hoeft niet te betekenen: meer bouwen. Stedelijkheid is vooral een attitude: het niet uit de weg gaan van de complexiteit van bestaande uitdagingen. De vele Vlaamse verkavelingen – in Limburg en daarbuiten – vormen zo ’n uitdaging, in die mate dat de verkaveling onder druk staat. Critici klagen het onduurzame karakter van de verkaveling aan (en ze hebben nog gelijk ook). Maar de verkaveling is ook een realiteit waar we pragmatisch gezien nog een tijdje mee verder moeten.

Op lange termijn kan en zal het wonen in de stad meer gestimuleerd worden. Waarom dan niet in de tussentijd het beste maken van de typische verkaveling?

Nieuwe toekomstbeelden voor de verkaveling
De tentoonstelling Verkavelingsverhalen laat zien dat bewoners, verenigingen, overheden en ontwerpers kunnen samenwerken aan een meer aantrekkelijke, duurzame, leefbare, collectieve, groene, … verkaveling. Op die manier kan de verkaveling uitgroeien tot een werkelijke Tuin-stad. Net dat biedt een mogelijk toekomstperspectief voor Stad Limburg, want juist in het samengaan van stad en land, van wonen, voorzieningen én groen zit het potentieel van onze regio.

Wonen in 2020 
Architectuurwijzer brengt dan ook graag de opening van de tentoonstelling Verkavelingsverhalen – op zaterdag 29 oktober om 10u30 – onder uw aandacht.  Tijdens de opening zal ook het bijhorende boek gepresenteerd worden. Aansluitend is er een debat over wonen in 2020, met een brede blik op de dynamieken die uit het onderzoek voortvloeien en de mogelijke toepassingen ervan. Jo Berben (a2o) modereert dit debat tussen Filip Lagiewka (Omgeving), Michel Verhoeven (Kolmont Woonprojecten), Ingrid Schockaert (Studiedienst Vlaamse Regering), Stefan Devoldere (voormalig waarnemend Vlaams Bouwmeester) en Oswald Devisch (UHasselt).

Goed om weten: Architectuurwijzer lanceert die dag samen met UHasselt de open oproep “Maak de straat” voor een verkavelingswijk in Zolder. Meer info.

Praktisch
Opening tentoonstelling en boekvoorstelling Verkavelingsverhalen
Zaterdag 29 oktober 2016 om 10u30
Provinciale Bibliotheek Limburg, Martelarenlaan 17, Hasselt
Meer info en reservatie voor opening (verplicht) via de Provinciale Bibliotheek Limburg.

De tentoonstelling loopt tem 23 april 2017
Gebaseerd op ontwerpend onderzoek van de Faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt, met onderzoekers Oswald Devisch, Barbara Roosen en Marijn van de Weijer.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *