atelier Limburg Europa

22 oktober 2014
Blog
Atelier Limburg Europa premium
Atelier Limburg Europa brengt mensen samen rond urgente ontwerpuitdagingen in Limburg. Het daagt architecten, stedenbouwkundigen en ontwerpende onderzoekers uit om toekomstscenario’s uit te werken voor concrete maatschappelijk-ruimtelijke vraagstukken. Beschouw het als een onderzoekstraject dat een visionaire blik moet genereren op de ruimtelijke toekomst van Limburg. Atelier Limburg Europa vertrekt vanuit een fundamentele en kritische benadering: […]
premium
29 juni 2014
Oproep
Oproep Atelier N75/N702 premium
Vorm het gebied tussen de N75 en N702 om tot groen hart van Limburg! “Denken in stedelijkheid geeft nuttige antwoorden op essentiële vragen van morgen én geeft Limburg een geweldige voorsprong op andere regio’s. Laat ons daarover nadenken. Laat ons daarom slim plannen en investeren.”(Herman Reynders) Architectuurwijzer stimuleert het creëren van een visie en de […]
premium