Stad Limburg
iris 9 oktober 2013

De Staten-Generaal van de Limburgse architectuur is een overlegmoment met focus op de Limburgse leefomgeving. Dit najaar is ‘Stad Limburg’ het gespreksonderwerp. Het is een vervolg op de Staten-Generaal van vorig jaar, die handelde over het thema ‘Provinciaal Bouwmeester Limburg, bouwsteen voor een sterk merk?’.

Neem deel aan de denktanks

Het namiddagprogramma bestaat uit drie thematische denktanks waarin Limburgse (en andere) actoren in discussie gaan. De denktanks worden telkens ingeleid door een – voor het thema in kwestie – deskundige. Ruimte Vlaanderen zorgt iedere keer voor een bijdrage. Iedereen is welkom om (gratis) mee te komen debatteren.

Voor denktank 1 VOLZET – ‘Welke schaal voor Stad Limburg?’ – verzorgt architect Freek Persyn van 51N4E de inleiding. Het doel van de denktank is om te achterhalen wat de juiste schaal is voor de ontwikkeling van de Stad Limburg (de meerkernige stad? de stadsregio? het stadslandschap? de archipel?) en wat de centrale ontwerpuitdagingen zijn.

Denktank 2 – ‘Wat is de meerwaarde van Stad Limburg?’ – wordt ingeleid door Rietveld Landscape. De denktank focust op de economische motor van de Stad Limburg. Is er nood aan kenniseconomie, creatieve economie of een herwaardering van het vakmanschap? En hoe verhouden die activiteiten zich tot de realiteit van de Stad Limburg?

Ekim Tan (TU Delft/Play the City) leidt denktank 3 in – ‘Wie bouwt Stad Limburg?’. Centraal staat het menselijk kapitaal van de Stad Limburg, de dragende kracht. Is er een ruimtelijke ontwikkeling van de Stad Limburg mogelijk die uitgaat van de levende sociologische realiteit?

Aansluitend is er mogelijkheid om ter plaatse te dineren (30 euro).

‘s Avonds is er een lezing door Constantin Petcou (AAA). Klik door voor meer info.

De Staten-Generaal vormt het startschot van Atelier Limburg-Europa, tegelijkertijd een onderzoekstraject en een fundamentele en kritische benadering van ruimte in het licht van de toekomstige ‘Stad Limburg’. Vanuit de concrete realiteit in Limburg werkt Architectuurwijzer aan een handvest voor stadsregio’s in Europa. Constantin Petcou zal de toon zetten van de diverse workshops rond actuele ruimtelijke issues in Limburg die in het najaar opstarten en die samen het Atelier Limburg-Europa vormen. De Staten-Generaal kadert bovendien in het uitgebreide programma rond de Dag van de Architectuur 2013 (VAi).

 

Praktisch
C-mine cultuurcentrum, C-mine 10, 3600 Genk
Woensdag 9 oktober 2013, 14u45
Inkom: gratis

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *