Sociaal-ruimtelijk onderzoek in Vlaams-Brabant
Lieve Drooghmans 16 oktober 2022
In 2018-19 hebben Simply Community & Architectuurwijzer sociaal-ruimtelijk onderzoek uitgevoerd in vier Limburgse sociale wijken, binnen ons partnerschap met de provincie Limburg (zie rapport ‘Sociale huisvesting anders bekeken’). Tijdens deze pioniersfase hebben we geleerd hoe belangrijk een dak boven het hoofd is voor elke sociale huurder en hoeveel belang hij/zij hecht aan een verzorgde woning. Van de wijk zelf liggen de bewoners minder wakker, dat is eerder een ‘luxe’ vraagstuk voor hen. Bovendien zagen we welke cruciale rol elke sociale huisvestingsmaatschappij speelt door haar impact op zowel de ruimte als het sociale leven van de bewoners. De huisvestingsmaatschappijen zijn bijgevolg niet louter de verhuurder van woningen en appartementen, maar hebben ook een belangrijke sociale rol in de wijken.

 

 

In het najaar van 2022 voeren Simply Community & Architectuurwijzer nieuw sociaal-ruimtelijk onderzoek uit, ditmaal in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. Dit onderzoek loopt in drie sociale wijken in Hoeilaart, Opwijk en Meise. Het biedt de uitgelezen kans om onze kennis en inzichten in sociale wijken in Vlaanderen verder uit te breiden. De finaliteit van elk sociaal-ruimtelijk onderzoek is een goed onderbouwde analyse met aanbevelingen waar een huisvestingsmaatschappij verder op kan werken. Concreet gaan we op zoek naar antwoorden op volgende vragen: Hoe wonen mensen hier? Wat vinden ze fijn, wat niet? Willen we hier verdichten? Zo ja, hoe zullen de bewoners dit ervaren? Welke ruimtelijke en sociale ingrepen zijn nodig om er een aangename en diverse woonwijk van te maken? Een goed onderbouwde motivatie vanuit het bewonersperspectief kan zorgen voor nieuwe inzichten en helpen bij de opmaak van een nieuwe langetermijnvisie in de wijken.

 

 

In het voorjaar 2023 zullen Simply Community & Architectuurwijzer de resultaten van de drie wijken in Vlaams-Brabant toetsen aan elkaar en aan de inzichten van Limburg. Dit zal ongetwijfeld leiden tot boeiende studiemomenten in beide provincies voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen, architecten, stedenbouwkundigen, gemeenten en provincies.

 

18/10/2022

 

Foto’s  Peggy Totté – wijk Sloesveld in Hoeilaart