Thorpark
iris 13 januari 2017

Stad Genk vormt de mijnsite van Waterschei om tot een wetenschaps- en bedrijvenpark voor de kennisindustrie. Het Antwerpse bureau HUB tekende het masterplan voor het Thorpark. Dat masterplan bakent verschillende bouwclusters af gegroepeerd rond het vroeg-20ste-eeuwse hoofdgebouw van de mijn. Het plan stelt eisen qua bouwhoogten en volumes, maar laat veel vrijheid toe in het ontwerp van de afzonderlijke gebouwen.

Het hoofdgebouw vormt de monumentale toegangspoort tot de site. Het is opgevat als een faciliteitencentrum voor de bedrijven van het Thorpark en een trekpleister voor de stad Genk. Er zijn vergaderaccommodaties en een auditorium voorzien, plus horeca, kinderopvang, fitness, …

De eerste van drie clusters binnen het masterplan, met daarin het Energyville-gebouw, krijgt stilaan vorm. HUB heeft sterk rekening gehouden met de landschappelijke kwaliteiten van de plek. Het plan is echt opgevat als een wetenschapspark. De bedoeling is ook dat niet-werknemers de site zien en gebruiken als een park.

Het Rotterdamse bureau Kempe Thill mocht Energyville ontwerpen, evenals het T2-gebouw voor technologische scholing, opleiding en dienstverlening dat tussen het wetenschapspark en het bedrijvenpark komt. Energyville is een bescheiden gebouw voor onderzoek naar nieuwe energietoepassingen. Het gebouw past helemaal in het oeuvre van Kempe Thill. Het heeft een industriële look en het is, zoals een industriehal, flexibel opgevat. Toch is er bijzondere aandacht uitgegaan naar de gevel, waardoor het gebouw zich ook onderscheidt in de al uitzonderlijke context. Opvallend in het Energyville-gebouw zijn de slanke raamprofielen, heel eigen aan het heroïsche modernisme van de jaren 1920-1930. Het is dat soort detailleringen dat de gebouwen van Kempe Thill bijzonder maakt. Ze bouwen telkens relatief neutrale gebouwen, met veel aandacht voor de materialen en de precieze uitvoering.

POLO Architects won de wedstrijd voor de bouw van een ‘energie-incubator’. IncubaThor is een dienstenplatform voor startende ondernemingen die focussen op technologie, energie en innovatie. De architecten gingen op zoek naar een juiste positionering van het gebouw tegenover het oude mijngebouw. Ze werken met uitsnijdingen uit het basisvolume die bijzondere perspectieven op het erfgoed bieden. Een eerste uitsnijding in de zuidwestelijke hoek creëert een overdekt voorplein. Dat markeert de monumentale toegang tot het gebouw. De tweede uitsnijding vormt een semipubliek ‘werkerf’, een ontmoetingsruimte. Het werkerf ligt boven een half ingegraven parkeerruimte van twee bouwlagen. Aangezien de gebruikers van de IncubaThor tijdens het ontwerpproces nog niet gekend waren, zijn de kantoren en onderzoekruimten flexibel ingedeeld.

De komende jaren zal de Thorsite verder ontwikkelen. In totaal is er meer dan 90 hectare grond ter beschikking. De ligging leent zich tot een alternatieve ontsluiting. Niet alleen is de Stiemerbeekvallei vlakbij, het Thorpark ligt met de achterzijde tegen het Kolenspoor, wat de potentie van de site voor de hele mijnregio nog kan versterken.

Adres André Dumontlaan 67, 3600 Genk

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *