Oproep: leertraject coöperatieve woonprojecten
Lieve Drooghmans 8 februari 2022

Vlaanderen lanceert een oproep naar vijf proeftuinen binnen het leertraject ‘coöperatieve woonprojecten’. Via deze oproep willen het agentschap Wonen-Vlaanderen en het departement Omgeving vijf lokale pioniers ondersteunen.

Alle steden en gemeenten in Vlaanderen kunnen een project indienen. De vijf geselecteerden krijgen deskundige begeleiding: elk project krijgt een individueel begeleidingstraject op maat van het lokale vraagstuk. Vanuit deze ondersteuning leren alle partijen van en met elkaar in dit leertraject.

Een essentiële voorwaarde om deel te kunnen nemen is dat de gemeente één of meerdere concrete sites (bebouwd of onbebouwd) kan aanbrengen voor het coöperatieve woonproject.

 

Op 8 maart is er een infomoment in Brussel van 9.30 u tot 12.30 uur.
De deadline voor het indienen van de kandidaturen ligt op 16 mei 2022 om 12 uur.

Voor meer info, klik hier.

Architectuurwijzer maakt samen met Cera en andere partners deel uit van de stuurgroep van dit traject.

 

Meer over coöperatief wonen

Coöperatief wonen is een innovatief woonmodel: burgers stappen samen in een onderneming om te kunnen wonen op een manier die voor ieder apart niet haalbaar is. Burgers en/of ondernemingen zijn aandeelhouder en hebben inspraak in het beleid en het beheer van de wooncoöperatie.

Cera en AW bundelen alle info over coöperatief wonen op de website cooperatiefwonen.be

Lees ook het artikel ‘Steden en gemeenten jagen coöperatieve woonprojecten aan‘, door Lieve Jacobs (Cera) en Peggy Totté (AW), in Lokaal oktober 2021 (VVSG)

 

Foto  © Cohousing Moos°Herk voor wooncoop door ectv architecten i.s.m. Land