Housing Apart Together – Voorbereidend antropologisch onderzoek
Lieve Drooghmans 25 maart 2020

In de tentoonstelling ‘Housing Apart Together’ (2019) brengt Architectuurwijzer achttien Vlaamse collectieve woonprojecten bij elkaar. Hun diversiteit is markant: met woningen en/of appartementen, in dorp of stad, in bestaande panden en/of nieuwbouw, met meer en minder gedeelde ruimtes. Een aantal zijn typische cohousingprojecten waarin een groep bewoners het initiatief neemt, maar er zijn ook projecten ontwikkeld door projectontwikkelaars, lokale besturen of andere initiatiefnemers.

Om het collectief wonen beter te begrijpen, toont de expo niet enkel de architectuur maar ook het dagelijkse leven binnen de projecten. Om de bewoners hun dagelijkse ervaringen correct te interpreteren en in beeld te brengen, heeft Architectuurwijzer aan antropologe Ruth Soenen (Simply Community) gevraagd om de gerealiseerde projecten uit de expo te bezoeken.

Zij heeft hier bewoners en architecten gesproken en deze gesprekken vervolgens geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Zo komt zij tot een aantal belangrijke inzichten over cohousingprojecten in Vlaanderen, waar bewoners zelf het initiatief hebben genomen, het pand of terrein gekocht, de architect aangesteld, het ontwerp- en bouwproces begeleid en tot op vandaag het project samen beheren.

Wil je hier meer over weten, download dan onze publicatie over dit antropologisch onderzoek. In dit document wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de acht geanalyseerde projecten. Aansluitend volgt het verhaal van Ruth Soenen, dat in oktober 2019 in Engelstalige versie is gepubliceerd A+280 Collective Housing, alsook een korte beschrijving van het sociale karakter van elk project. Voor meer beeldmateriaal verwijzen we graag naar de expo en de digitale tentoonstellingsbrochure.