Hedendaagse architectuur in Genk
iris 1 januari 2017

De decentrale ontwikkeling van Genk – met polen als Waterschei, Winterslag, Zwartberg en het centrum – is met de reconversie van de mijnsites extra tastbaar geworden. Genk profileert zich terecht als een ‘rasterstad’, een stad met een verspreide structuur. Architecten spelen in op het rasterstad-idee. Jaar na jaar komen er in Genk kwalitatieve architectuurprojecten bij. Het gaat vaak om herbestemmingen, waarbij architectuur en planning elkaar versterken.

Binnen het pragmatische rastermodel treedt het (cultuur)landschap meer en meer op als een verbindende en betekenisgevende factor. Denk maar aan de Stiemerbeek en het Kolenspoor.

De decentrale planning in Genk is pragmatisch – ze speelt in op wat er al is – én toekomstgericht. Ze zou zelfs model kunnen staan voor heel Limburg. De provincie is ook een lappendeken van natuur, cultuur, economie, … Net zoals Genk – hoe ruimtelijk divers ook – één stad is, spreekt Architectuurwijzer graag over Stad Limburg.

Architectuurwijzer presenteert drie projecten die erin slagen de verschillende polen binnen de rasterstad in de kijker te zetten:

•   Stedelijke sporthal

•   Thor

•   La Biomista

De architecten spelen intelligent in op de unieke karaktertrekken van Genk en proberen juist niet krampachtig te vernieuwen op vormelijk vlak. Deze projecten stralen kwaliteit uit. Het gaat telkens om relatief sobere aanwezigheden in het landschap, die van dichtbij gezien hun bijzondere eigenschappen prijsgeven.

Begin 2017 organiseerden Architectuurwijzer en C-mine cultuurcentrum een uitstap naar deze projecten. Download hier het programmaboekje en laat je inspireren.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *