Een Stoer Huus in de Brugse binnenstad
Lieve Drooghmans 7 oktober 2018

Het binnengebied van een gesloten bouwblok vormt de ideale bouwlocatie voor het cohousingproject Stoer Huus in Brugge. Een voormalige villa, aangevuld met koterijen en garageboxen, lag hier verborgen achter een poortgebouw in een typisch smal Brugs woonstraatje. De eigenares van de villa wilde niet verkopen aan een projectontwikkelaar, maar was op zoek naar een sociaal project. Een ideale match is zo gevonden voor een bewonersgroep die al een tijd naar een geschikt terrein zocht. Vandaag wordt een project van 27 stapelwoningen rond een gemeenschappelijk groen binnengebied gebouwd, naar het ontwerp van ampe.trybou architecten. In april 2019 zal de groep verhuizen. 

Met stapelwoningen is bewust gekozen voor een verdichte woonvorm, zonder te vervallen in een klassieke appartemententypologie. De woningen op de verdieping zijn bereikbaar via een grote buitentrap, lift en galerij. Alle woningen hebben hellende daken – zoals het hoort in de Brugse binnenstad – maar de architect heeft tegelijk gestreefd naar een evenwicht tussen de collectiviteit (en het totaalbeeld) van het project en de leesbaarheid en kwaliteit van de individuele woning. Voor de stapelwoningen geldt een lage parkeernorm: er moet 1 parkeerplaats per woning voorzien worden in plaats van 1,3 pp/w.

De oorspronkelijke villa uit 1924 blijft behouden als centraal element van het cohousingproject. Hierin komen alle gemeenschappelijke ruimtes. Op het gelijkvloers wordt een grote multifunctionele ruimte met keuken voorzien, op de verdiepingen een doe- en een stilte ruimte, plus drie logeerkamers.

 

 

Centraal in het project ligt de collectieve tuin van het cohousingproject, rondom de villa. Deze tuin is aanvullend op de private buitenruimte (terras / tuintje) van elke woning. Via een nieuwe onderdoorgang onder de woningen kan men van de collectieve tuin direct doorlopen naar de nieuwe ‘bleekweide’, door de stad aangelegd als een nieuw publiek park. Hoe de relatie tussen beide gebieden en de inrichting van het collectieve binnengebied er zal uitzien, is voorlopig nog onduidelijk. Uit andere projecten leert AW alvast dat de landschapsarchitectuur van de buitenruimte even belangrijk is als de architectuur van de gebouwen. 

Aangrenzend is projectontwikkelaar Danneels eigenaar van een terrein. Over de ontwikkeling van zijn deel waren al veel onderhandelingen met de stad gevoerd, maar een gemeenschappelijke visie kwam er nooit. In de zoektocht naar een brandweertoegang voor het cohousingproject ontstond het idee om beide ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Zo zijn ampe.trybou architecten, de bewonersgroep en Danneels tot een gezamenlijk plan gekomen voor 37 woningen, waarvan 10 klassieke woningen.

In de bouwaanvraagprocedure van het grotere woonproject hebben alle partijen, van bewonersgroep, de stad tot de projectontwikkelaar Danneels zich positief opgesteld. Iedereen heeft mee gezocht naar oplossingen. Zo bleek de stad bereid om de toegang naar de ondergrondse parking te voorzien vanaf een aansluitende stadsparking. De cohousinggroep voorziet een ondergrondse parking van 40 plaatsen onder hun binnengebied, waar ook de andere bewoners een parkeerplaats kunnen kopen. Danneels was op zijn beurt bereid om de noodzakelijke brandweertoegang over zijn terrein te voorzien.

Al kunnen bij cohousing bepaalde kosten gedeeld worden, toch zijn dergelijke projecten nog niet voor iedereen betaalbaar. Zowel de toepassing van de 6% BTW-regel op een stedelijke locatie met afbraak en nieuwbouw, als de projectregie in eigen handen (zonder tussenkomst van ontwikkelaar) zullen ertoe leiden dat de woningen van het Stoer Huus financieel meer toegankelijk worden voor alleenstaanden, jonge gezinnen en mensen met een beperking, wat expliciet de bedoeling was van het project.

 

Stoer Huis Brugge
Architecten ampe.trybou
Adres Baliestraat, Brugge
Typologie 27 stapelwoningen rond een gemeenschappelijk groen binnengebied en bestaande villa
Gemeenschappelijke ruimtes tuin, ondergrondse garage, multifunctionele ruimte met keuken, doeruimte, stilte ruimte, drie logeerkamers
Oplevering voorzien in 2019

 

 

Foto’s ampe.trybou architecten

07/09/2018

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *