dsDS – wonen in een school
Lieve Drooghmans 1 juli 2019

In 2008 zet het bisdom van Gent de schoolgebouwen aan de Dendermondsesteenweg te koop. Het complex bestaat uit meerdere gebouwen van verschillende ouderdom en stijl. Vanwege een probleem met de brandveiligheid konden er geen lessen meer georganiseerd worden. Architect Wim Depuydt, zijn vriendin en een bevriend koppel zien gelijk de charme van de plek. Na het ondertekenen van de compromis kregen ze de tijd om andere geïnteresseerden – en een concrete invulling – te zoeken. 

Voor de ontwikkeling van dsDS (de school Dendermondse Steenweg) gaan de initiatiefnemers uit van een duurzame verbouwing waar het karakter van de plek voorop staat. Enerzijds ontstaat hier een aangename woonenclave met grote tuin, tussen de steenweg en de perrons van het station Gent-Dampoort. Anderzijds zorgen aanvullende functies zoals een koffiehuis (met achterliggend terras), kantoor, bewoner-onthaalmoeder en bed & breakfast voor een publieke voorzijde aan de steenweg. De dichte bebouwing aan de straatzijde laat niet toe dat auto’s het binnengebied oprijden. De meeste bewoners huren een parkeerplaats op een aangrenzende parking. Het autovrije karakter vormt uiteraard een grote troef voor de gemeenschappelijke stadstuin die ontworpen werd door Atelier Arne Deruyter en eigendom is van iedereen. De bestaande monumentale spar behoudt zijn plek en er worden een tiental boorputten voor individuele warmtepompen voorzien.

 

 

In functie van de nieuwe invulling wordt het schoolcomplex ontpit, met her en der een nieuwe toevoeging. De brandveiligheid vereist dat elke woning twee vluchtwegen heeft, liefst via de gemeenschappelijke tuin of achtertuin. De schoolgebouwen worden logisch opgedeeld zodat zware bouwkundige ingrepen beperkt blijven en de kosten gedrukt. De oude klasstructuur blijft zo bovendien voelbaar.

De buitenmuren worden van binnen geïsoleerd zodat het typische karakter van de gebouwen behouden blijft. Om een architectonische eenheid tussen de verschillende stijlen en toevoegingen te krijgen zijn de gevels gekaleid. Elke woning heeft een evenwaardige woonkwaliteit en is door de bewoners zelf ingericht op basis van noden, verlangens en (financiële) mogelijkheden.

 

 

De bewonersgroep is na enkele kijkdagen organisch gegroeid en gesterkt tijdens de afbraakwerken, die ze uit kostenbesparing zelf gedaan hebben. Op aangeven van hun notaris hebben ze veel gepraat over alle mogelijke aspecten, ook deze die kunnen mislopen in het project. Zo hebben ze gedurende vier maanden diverse scenario’s afgetast en nagedacht over de verdeling van de kosten. De notaris heeft daarna – op basis van hun besprekingen en afspraken – een bijzondere akte voor een bijzonder wooncomplex opgesteld. Het scenario dat de aannemer failliet zou gaan tijdens de werken, hadden ze op voorhand echter niet besproken en vroeg om nieuw overleg. Vandaag verloopt het samenwonen eigenlijk redelijk vanzelfsprekend. De bewonersvergaderingen zijn minder noodzakelijk geworden, en beperkt tot één per drie maanden.

 

 

Architect-bewoner Wim Depuydt maakte het ontwerp op en tekende alle architectuurplannen. Het opstellen van het uitvoeringsdossier en de werfopvolging zijn uitbesteed aan B2Ai zodat Wim zich kon focussen op zijn rol als bouwheer.

Joep Gosen

01/07/2019

Bekijk de reportage van Samenhuizen vzw over dsDS:

 

dsDS
Adres  Dendermondsesteenweg 102-104, 900 Gent
Architect  Wim Depuydt en B2Ai
Landschapsarchitect  Atelier Arne Deruyter
Typologie  Ecologisch woonproject met 9 woningen en een gemeenschappelijke tuin
Oplevering  2012

Foto’s  Atelier Arne Deruyter (inzet & tuin met spar) en Peggy Totté (gekaleide gevel & terras koffiehuis)

Meer foto’s en schema’s via de website van Gentcement.
Studenten van UHasselt faculteit Architectuur & Kunst werkten rond dit project. Klik door naar hun overzicht.

 

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *