Dichter wonen / Collectief bouwen
iris 4 juni 2017

Betaalbaar wonen is een veelbesproken probleem in Vlaanderen. Sociale koop- en huurwoningen trekken een overvloed aan kandidaten aan. Ook de ijverige Vlaming met de baksteen in de maag tracht zijn eigen huis zo goedkoop mogelijk te bouwen of verbouwen. De behoefte aan betaalbaar wonen wordt nog sterker voelbaar in de zoektocht naar verdichting binnen de stads- en dorpskernen. Wie op zoek gaat naar een alternatief voor de klassieke woning in een verkaveling, kan vandaag een appartement of woning aankopen binnen een groter privaat vastgoedproject. In deze projecten betaalt de koper echter een relatief hoge vierkante meterprijs, en wordt geen rekening gehouden met de specifieke wensen van bewoners. Ook bij de herbestemming van erfgoed lijkt betaalbaar wonen moeilijk haalbaar: de voorkeur gaat vaak uit naar exclusieve lofts of andere lucratieve functies.

Binnen deze realiteit wil Architectuurwijzer een nieuwe uitdaging op de Limburgse woonagenda plaatsen: het collectief opdrachtgeverschap. Buitenlandse referentieprojecten tonen een vernieuwend én betaalbaar alternatief voor wonen, naast de klassieke vastgoedontwikkeling. Het gaat om zowel nieuwbouw- als herbestemmingsprojecten van Duitse Baugruppen, Zwitserse wooncoöperatieven, collectief particulier opdrachtgeverschap in Nederland, … Ook in Vlaanderen worden de eerste stappen gezet met het Antwerps burgerinitiatief ‘Wij kopen samen den Oudaan’.

De tijd is duidelijk rijp voor een alternatieve vorm van vastgoedontwikkeling, en vraagt om actie op het terrein. Architectuurwijzer wil via lezingen, workshops en haar website mensen inspireren en aanmoedigen tot nieuwe collectieve bouwprojecten in Limburg. Hierbij ligt de focus niet alleen op het architectuurontwerp, maar ook op het proces, de rol van de architect, de samenwerkingsstructuur, de financiering, de rol van de toekomstige bewoners en het beheer van collectieve bouwprojecten.

In 2017 is wonen dus hét thema. AW heeft Peggy Totté aangesteld als projectverantwoordelijke. Voorheen werkte zij als architect-stedenbouwkundige bij de Vlaamse overheid en bij ontwerpbureaus aan opgaven waarin stedenbouw, architectuur, én landschap verweven zijn.

Foto Simon Menges via Zanderroth Architekten

11/02/2017

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *