De gemeenten bekennen kleur

Architectuurwijzer pleit voor de aanstelling van een provinciaal bouwmeester in Limburg. Die kan de ruimteregie in onze provincie naar een hoger niveau tillen.

De 44 Limburgse gemeenten zijn hierbij betrokken partij. Architectuurwijzer vroeg de gemeenten om vier vragen te beantwoorden, om zo een beeld te krijgen van de standpunten die er leven. De resultaten van deze bevraging worden eind 2014 gepubliceerd als onderdeel van een uitgebreid document over de ruimteregie in Limburg.

De Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg bundelt alle basisinformatie over de provinciale bouwmeester.

Wie graag meer leest over het onderwerp kan ook de volgende pagina’s inkijken:

– In november 2012 boog de 1ste Staten-Generaal van de Limburgse architectuur zich over de vraag “Provinciaal Bouwmeester Limburg: bouwsteen voor een sterk merk?”

– In oktober 2013 schreef de 2de Staten-Generaal een vervolg aan dit verhaal. De ruimteregie in Limburg werd besproken vanuit het perspectief ‘Stad Limburg’. Lees ook de projectnota Stad Limburg.

– Dit voorjaar werd de Limburgse ruimteregie besproken in enkele dialogen met telkens 2 prominente gasten. Wim Dries, bOb Van Reeth, Hermans Reynders en Kristiaan Borret gaven hun visie over de provinciale bouwmeester.

– Midden 2014 werd het thema “bouwmeester” ook buiten de provinciegrenzen een veelbesproken onderwerp, toen de Vlaamse overheid besliste om de Vlaamse bouwmeester af te schaffen. De nood aan een provinciaal bouwmeester wordt hierdoor nog groter. U leest er alles over in de opinietekst die Architectuurwijzer schreef.

Het denkwerk over de provinciale bouwmeester kadert in het Atelier Limburg Europa, een denktank die een ruimtelijk handvest voor (toekomstige) stadsregio’s formuleert. 

 

 

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *