Cursus: Nieuwe nuchterheid
iris 15 mei 2014

Architectuurwijzer verzorgt een tweedelige cursus naar aanleiding van de architectuurtentoonstelling Nieuwe Nuchterheid die van 8 mei t.e.m. 15 juni 2014 loopt. Roel De Ridder beschrijft de hedendaagse stroming die Architectuurwijzer nieuwe nuchterhied heeft gedoopt als een stroming los van elke spektakelwaarde en modegrillen. Diverse Vlaamse architectenbureaus passen in die stroming. Roel De Ridder benadert het fenomeen nieuwe nuchterheid ook als een (nieuwe) antropologische blik op architectuur.

De tentoonstelling richt zich op het wonen en de cursus sluit daar bij aan. Architectuur beïnvloedt het wonen, maar het wonen heeft ook een invloed op de architectuur. Niet langer zien architecten en theoretici gebouwen als louter ideële en/of statische objecten. Gebouwen worden geleefd en leiden daarnaast een eigen leven; onder invloed van bijvoorbeeld de weerselementen en het gebruik van mensen veranderen ze. De cursus richt zich tot de geïntresseerde leek, maar eveneens tot de professional.

Praktisch
Tweedelige cursus op donderdag 15 en 22 mei telkens om 19u30
C-mine cultuurcentrum Genk
Kost: 20 euro

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *