A-Z Lezingen 2015-2016
iris 10 november 2015

Van november tot april kan u uw dinsdagavonden weer vullen met architectuur, kunst en design. Veertien A-Z lezingen presenteren een boeiende mix van binnen- en buitenlandse sprekers. Noteer zeker de zes lezingen over architectuur:

14.12.2015: Francesca Torzo (IT)
Francesca Torzo trekt de realiteit in twijfel door een ambachtelijk gerichte, experimentele benadering. Opvallend project: een nieuw gebouw voor Z33! Als symbolische laatste A-Z lezing in Z33 vóór de verbouwingen, voert architectuurcriticus Christophe Van Gerrewey een gesprek met Francesca Torzo.

16.02.2016: GAFPA (BE) 
Het Gentse GAFPA staat bekend om zijn pragmatische aanpak, waarbij de bestaande context wordt ontmanteld en herwerkt tot een nieuwe werkelijkheid. Deze vorm van systematische deconstructie leidt telkens tot nieuwe interpretaties van architectuur. Het Gentse architectenbureau intervenieert op verschillende schaalniveaus: van private woningen tot publieke gebouwen, van stedenbouwkundige ingrepen tot scenografie.

23.02.2016: TRANS Architectuur I Stedenbouw (BE) 
TRANS ontwerpt ruimte op de achtergrond, ten dienste van het leven dat er zich kan ontplooien. Af en toe treedt de ruimte naar voren en verduidelijkt iets dat we al kenden, om terug te verdwijnen in een nabije afwezigheid. TRANS ontwerpt ‘bouwend’, aan ruimtes, met kennis van materialen en met aandacht en zorg voor de constructie. De architecten vertalen de ruimte in woorden, op basis van een rijk lexicon om preciezer en overtuig(en)d te ontwerpen.

08.03.2016: LOLA Landscape Architects (NL) 
LOLA – LOst LAndscapes – is een bureau voor progressieve landschapsarchitectuur. Het ontwerpt en onderzoekt landschappen die zijn vergeten, vervallen of gaan veranderen. LOLA wil die landschappen optimaliseren tot rijke, levendige en fraaie plekken. Een continue wisselwerking tussen onderzoek en ontwerp is kenmerkend voor het bureau, net als de optimistische en conceptuele benadering van projecten en de fascinatie voor nieuwe ruimtelijke fenomenen.

15.03.2016: Something Fantastic (DE) 
Something Fantastic ontwerpt zowel op stedelijke als bouwkundige schaal voor particuliere en institutionele klanten. De studio legt de laatste tijd nadruk op thema’s zoals de hedendaagse volksarchitectuur, de toekomst van werkomgevingen, superpositie en dubbele programmering in landgebruik en massawoningbouw in het mondiale zuiden. Voor Something Fantastic impliceert het werken als architect een algemene interesse in en betrokkenheid bij de wereld.

12.04.2016: Flores & Prats (ES)
Nieuwe bezettingen voor oude gebouwen, buren betrekken in het ontwerpproces van stedelijke openbare ruimtes, film inzetten om architectuur vast te leggen, … Flores en Prats brengen architectuur die de mensen aanspreekt.

Praktisch
Dinsdagavond om 20 uur
Zebrazaal, Z33 in Hasselt
Opgelet: in 2016 gaan de lezingen door in de Oude Gevangenis op campus UHasselt, Martelarenlaan 42.
Inkom: 5 euro inkom of 3 euro voor studenten (inclusief drankbon)
Reserveer je plaats via www.a-zlezingen.be

A-Z lezingen is een initiatief van Architectuurwijzer, PXL MAD, Z33, UHasselt faculteit Architectuur en Kunst en Cultuurplatform Design.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *