Limburgse architectuur
iris 21 november 2012

Provinciaal Bouwmeester Limburg: bouwsteen voor een sterk merk? 
Terugblik op de eerste Staten-Generaal van de Limburgse architectuur. 

Op 21 november 2012 boog de eerste Staten-Generaal van de Limburgse architectuur zich over de vraag of een Provinciaal Bouwmeester zou kunnen bijdragen tot Limburg als Sterk Merk.

Aan de Staten-Generaal ging een heel aantal verkennende gesprekken vooraf. De conclusies daarvan werden gebundeld in de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg en dienden als onderbouw voor de Staten-Generaal.

In twee werkgroepen werden de meerwaarde én de mogelijke hoedanigheden van de Provinciale Bouwmeester Limburg uitgediept. Architecten, ontwikkelaars, overheidsdiensten, politici, kenniscentra en privé-personen gingen hierover met elkaar in gesprek. De participanten getuigden elk vanuit hun eigen achtergrond dat het de Limburgse steden en gemeenten wel degelijk ontbreekt aan een kritisch bewustzijn rond de meerwaarde van de leefomgeving. De maatschappelijke en economische impact van architectuur en ruimtelijke ordening kan beter benut worden en een Provinciaal Bouwmeester kan daartoe bijdragen.

Op de werkgroepen volgde een avonddebat met een aantal prominente gasten. Zij voegden nog nieuwe inzichten en kritische noten toe aan het beraad over de Provinciaal Bouwmeester Limburg. Een volledige weergave van deze dag is te vinden in het verslag van de Staten-Generaal. Herbekijk ook de video opname en de fotoreportage.

Feedback is welkom bij Architectuurwijzer via info@architectuurwijzer.be. Via hetzelfde mailadres kan een gedrukt exemplaar van de startnota besteld worden (tegen betaling van de verzendingskosten).

Verslag: Gideon Boie (BAVO) en Roel De Ridder
Eindredactie: Lieve Drooghmans (Pianta)
Foto: Steven Massart
Video: Siebe Vranckx

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *