Staten-Generaal – aankondiging
iris 21 november 2012

Provinciaal Bouwmeester Limburg: 
bouwsteen voor een sterk merk?  

De meerwaarde van een Provinciaal Bouwmeester, dat is het gespreksonderwerp op de 1ste Staten-Generaal van de Limburgse architectuur. Architectuurwijzer nodigt alle betrokkenen én geïnteresseerden uit op woensdag 21 november in C-mine Genk.

Architectuurwijzer pleit voor de aanstelling van een Provinciaal Bouwmeester in Limburg. Die kan de leefomgeving naar een hoger peil brengen. De voorbije maanden ging Architectuurwijzer in dialoog met een aantal betrokken partijen. Uit deze verkennende ronde bleek dat er wel degelijk nood is aan een erkende bemiddelaar die zich inzet voor een coherente ruimtelijke ontwikkeling. Binnen de bevoegdheden van het intermediair bestuursniveau kan een Provinciaal Bouwmeester werk maken van een professionele en kritische architectuurcultuur in Limburg.

Het debat over de Provinciale Bouwmeester wordt nu opengetrokken. Architecten, ontwikkelaars, overheidsdiensten, politici, kenniscentra en privé-personen krijgen de kans om mee in gesprek te gaan.

Tijdens de Staten-Generaal op 21 november kunnen alle betrokken partijen hun visie en verwachtingen uitspreken.

In de namiddag buigen drie werkgroepen zich over de agenda van de Provinciale Bouwmeester Limburg. Meer info over de werkgroepen vind je hier.

‘s Avonds is er een debat waarin een aantal prominente gasten voortbouwen op de conclusies van de werkgroepen. Welke taken zal de Provinciale Bouwmeester op zich nemen? Welke kansen biedt hij om de leefomgeving in Limburg te versterken?

20u15 Welkom door presentator en moderator Ianka Fleerackers
20u25 Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg en conclusies van de werkgroepen.
20u45 Getuigenis door gouverneur Herman Reynders
21u00 Debat ‘Provinciaal Bouwmeester Limburg: een bouwsteen voor een kwalitatieve en dynamische leefomgeving in Limburg?!’
22u15 Conclusie en receptie

De leden van het debat zijn Rob Cuyvers (departementshoofd architectuur Provinciale Hoge-school Limburg), Véronique Claessens (bestuurslid Vlaamse Vereniging Ruimte en Planning, diensthoofd RO Genk), Jo Coenen (voormalig Rijksbouwmeester van Nederland), Christoph Grafe(directeur VAi), Roland Duchâtelet (ondernemer, schepen van Sint-Truiden en bestuurder AGOST) en Wilfried Vandeghinste (projectleider Winvorm bij Intercommunale Leiedal).

Praktisch:
Debat
Woensdag 21 november 2012, om 20.15 uur
C-mine cultuurcentrum GEnk
De toegang is gratis, inschrijven kan via info@architectuurwijzer.be

Foto: Robbert Errico

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *