Mastervisie Kolderbos via open oproep
Lieve Drooghmans 13 januari 2021

Sinds 2002 heeft de stad Genk al 15 keer een beroep gedaan op de Open Oproepprocedure van de Vlaamse Bouwmeester, zowel voor de grotere publieke gebouwen als voor complexe stadsontwikkelingen. In het bijzonder waardeert Genk de open oproep als een belangrijk reflectiemoment waarin vijf ontwerpers hun voorstellen formuleren. De confrontatie met de vijf – vaak verrassende – voorstellen heeft al meermaals geleid tot nieuwe inzichten voor de stad en/of opdrachtgever. Het gaat volgens de stad Genk tijdens de wedstrijdprocedure niet enkel om het aanstellen van de best geschikte architect, maar ook om het voortdurend scherpstellen van de opdracht en eventueel bijsturen van de visie. 

In hun meest recente Open Oproep voor de wijk Kolderbos zoekt Genk – samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak – een ontwerpteam voor het uitwerken van een mastervisie en een stedenbouwkundige studie op de grote sociale wijk. In de voorbereiding van deze procedure waren ook Architectuurwijzer en Ruth Soenen betrokken, om een ruimtelijk-antropologische verkenning te maken van de wijk. Op basis van terreinbezoeken én gesprekken met lokale professionals en bewoners hebben wij geleerd hoe de bewoners deze wijk beleven en dagelijks gebruiken. Dit gaf bijvoorbeeld relevante inzichten over de relatie van de appartementsgebouwen tot het vele publieke – vaak ongebruikte – groen in de wijk of over de betekenis van de centrale Hooiweg, vanuit het perspectief van de bewoners. Deze inzichten zijn vervolgens verwerkt in de projectdefinitie en vormden materiaal voor de vijf ontwerpbureaus tijdens de wedstrijd. Voorlopig is de laureaat nog niet bekend.

 

analysekaart van appartementsgebouwen, wegenis, parkeerplaatsen en garageboxen in relatie tot het omgevende groen

 

 

Algemeen beschrijft Véronique Claessens, directeur Ruimte van Genk, in volgende video wat zij heeft geleerd uit meerdere Open Oproepprocedures binnen de stad. Voor kleinere opdrachten organiseren zij de wedstrijd nu vaak zelf en vragen zij een teamlid van de Vlaamse Bouwmeester om de jury bij te wonen. Ook aan andere publieke organisaties die graag willen bouwen in Genk vraagt de stad om een architectuurwedstrijd te organiseren of gebruik te maken van de open oproep. Zo legt ze niet enkel de lat voor zichzelf hoog, maar voor alle publieke partners in de stad.

 

 

Deze video kadert binnen het traject ‘Ruimtelijke kwaliteit in Limburg‘, waarin AW het woord geeft aan verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, …

 

13/01/2021

Foto inzet  Kolderbos © Tim Van de Velde
Foto in tekst  
Kolderbos © Peggy Totté