Archipel van Lize Kelchtermans
iris 29 augustus 2016

In kader van de Wanatoeprijs van afgelopen juni bekroonde Architectuurwijzer het afstudeerproject ‘Archipel’ van Lize Kelchtermans. De Wanatoeprijzen zijn een initiatief van Het Belang van Limburg, om creatief talent uit de regio een duwtje in de rug te geven. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt tijdens de EXIT-tentoonstelling, waar vers afgestudeerde studenten architectuur, beeldende kunsten en product ontwerp hun afstudeerprojecten voorstellen.

Op het eerste gezicht lijkt het afstudeerproject van Lize Kelchtermans – een bebouwd eiland in een zee van water – utopisch. Het is op zich goed dat de Faculteit Architectuur en Kunst dergelijke ontwerpen toelaat. Maar er is meer aan de hand. Het eiland is gefundeerd in een reële, complexe én urgente problematiek, namelijk waterhuishouding en de gevolgen daarvan voor stad en landschap.

Water, stad en landschap
In het project van Lize Kelchtermans komen het water, de stad en het landschap op een niet-geforceerde manier samen. Lize ontwierp namelijk geen ‘superblock’. Dat zou in zekere zin een platgetreden pad zijn qua oplossing voor de eerder utopische ontwerpopgaven, denk aan Archigram of aan Cedric Prices Fun Palace. Ze koos integendeel bewust voor het eiland als een ‘cityscape’, een aaneenschakeling van gebouwen, straten en pleinen. Die cityscape heeft het voordeel dat ze de achterliggende urgente problematiek vertaalt naar een bijna herkenbare vorm van stedelijkheid. De uitdaging wordt daarmee een stukje behapbaarder. En dat is mooi meegenomen, want stedelijkheid, landschap en de onderlinge relaties zijn thema’s die nog lang zullen meegaan.

 

 

context_1_edit

 

 

 

context_2_edit

 

 

 

context_3_edit

context_4

Anders samenleven
In haar opleiding architectuur zag Lize Kelchtermans zich vaak geconfronteerd met het aspect lintbebouwing, een lineaire samenleving die voor ruimtelijke versnippering zorgt. Maar hoe kan het anders? Samenleven – anders dan we vandaag gewoon zijn met het huisje-tuintje-boompje principe – manifesteert zich volgens Lize op verschillende schalen. Het belang van de gebruiker en de cohesie over verschillende schalen heen vormen voor haar de basiselementen om als architect aan de slag te gaan.

In tegenstelling tot de harde dijk die het grootste deel van de Belgische kustlijn vertegenwoordigt, is dit project gesitueerd nabij een dunne en fragiele lijn tussen land en zee, tussen de zeesteden Nieuwpoort en Oostende. Het eiland ‘Archipel’ biedt in het Polderlandschap, aan de achterzijde van de Belgische kust, een alternatief voor de gekende kustrecreatie. Door de druk van het stijgend zeewater zal het polderland  veranderen in een landschap met kreken en schorren, waarin het ontwerp Archipel zich als een robuuste sculptuur zal verweren.

context_5a

 

context_5b

render_overview

 

Beelden Lize Kelchtermans

Contactgegevens lize.kelchtermans@outlook.com, +32 487 62 37 44

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *