Het begijnhof is van ons allemaal
iris 22 oktober 2016

Provincie Limburg adverteert de verkoop van het Begijnhof in Hasselt centrum. Ze hoopt op biedingen van private ontwikkelaars. Maar er is een veel betere oplossing: “Stad Hasselt, koop het begijnhof”.

Groene oase in de stad
Het 18-de eeuwse begijnhof vormt een groene oase van rust. Binnen de muren van dit beschermd monument liggen 13 begijnhofwoningen met voortuinen, een monumentaal poortgebouw met bijgebouw en een flinke lap bouwgrond. Het Begijnhof beslaat een grote oppervlakte van de Hasseltse binnenstad. Het is een plek met een bijzondere erfgoedwaarde en tegelijk ook een enorme vastgoedwaarde. Net zoals de oude gevangenis, de dekenij en de Clarissenkerk behoort het tot het collectief geheugen van de Hasselaar. Kunst en Cultuur hebben er sinds de jaren ’60 een plek gevonden. Deze publiek toegankelijke ruimte mag nooit verkaveld en geprivatiseerd worden. Maar de afschaffing van een aantal provinciale bevoegdheden blijkt nu toch het alibi om dit stuk erfgoed te vermarkten.

Museumkwartier
De Stad heeft de ambitie om dit deel van de stad te ontwikkelen als een heus museumkwartier. Gelegen tussen het succesvolle Modemuseum, het Jenevermuseum, het straks vernieuwde Z33, de bibliotheek, Stellingwerf en de Universiteit Hasselt heeft de Begijnhofsite ontegensprekelijk de potentie om een nieuw kloppend hart voor Hasselt te worden. Naast de uitbouw van centrum Hasselt als toerisme- en shoppingstad, zou dit een bijzonder grote toegevoegde waarde vormen, die ook economisch kan renderen.

Hasselt moet de regie in handen nemen
De heraanleg van de tuin, de restauratie van de kerkruïne en het maken van doorsteken zijn een goede zaak. Maar ze staan haaks op het privatiseren van de begijnhofsite. Mensen die straks veel geld betalen om er te wonen, rekenen op privacy. Beide ambities staan loodrecht op elkaar. We moeten er dus resoluut voor kiezen om de site openbaar te houden.

In 1938 verkocht de Stad de Begijnhofsite aan de Provincie voor 21.070 euro. 80 jaar later kopen wij, Hasselaren, de site terug. De Stad kan delen ervan in uitbating overlaten aan partners met wie ze afspraken maakt. Net zoals ze dat doet met het theatercafé in het cultureel centrum, de kinderboerderij, … In tijden van schaarste en economische crisis is samenwerken met de private sector een te overwegen idee. Uitverkoop houden met belangrijk publiek vastgoed is dat echter niet. De herbestemming van belangrijk erfgoed overlaten aan de creativiteit van private ontwikkelaars is geen goede zaak.

Oproep aan Stad Hasselt
Dat de site verkocht zal worden is spijtig. We betreuren dat erfpachtovereenkomsten en andere juridische eigendomsconstructies niet eerst grondig werden uitgespit om de Stad, universiteit, de hogescholen PXL en UCLL e.a.  deze site te laten gebruiken. Door het wegvallen van het provinciale niveau moet er de volgende jaren heel wat geregeld worden tussen Limburg en Hasselt. De bibliotheek, Z33, … allemaal verhuizen ze van eigenaar. Wij begrijpen dat deze verkoop het Hasselts bestuur verrast, maar wij zijn van oordeel dat investeren in een site zoals het Begijnhof – die mentaal en fysiek zuurstof geeft aan de samenleving door kunst, onderwijs, onderzoek en cultuur te promoten – een unieke kans is.

De Socio-Culturele Raad, de Erfgoedraad, de Koepelraad, de Kunstenraad, de faculteit Architectuur en Kunst van de U-Hasselt en Architectuurwijzer vragen dat Stad Hasselt de aankoop onderzoekt en ernstig overweegt. Een krachtige oproep!

Jo Berben
Kunstenraad Stad Hasselt

09/10/2016

 

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *