Gezocht: ontwerper voor de inrichting van de onthaalzone van Z33
Lieve Drooghmans 15 augustus 2021

Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur heeft begin 2020 een nieuwe tentoonstellingsvleugel in gebruik genomen: Vleugel 19. Het ontwerp is van de Italiaanse architecte Francesca Torzo. De indrukwekkende voorgevel – 50 meter lang en 11 meter hoog – is bijna volledig gesloten, op de smalle hoofdingang na. De toegangszone bestaat uit drie aan elkaar geschakelde ‘lege’ ruimtes waarin plek is voor een onthaalbalie, een vestiaire, een shop en een café. 

Via een ‘Oproep aan geïnteresseerden’ gaan Z33 en de Vlaamse Bouwmeester op zoek naar een ontwerper voor de inrichting van de onthaalzone. Deze inrichting is erop gericht het bezoekerscomfort en de publieksbeleving te verhogen. Z33 wil een gastvrij huis zijn dat een breed en divers publiek aanmoedigt tot dialoog over de rol die kunstenaars en ontwerpers kunnen spelen in onze samenleving in verandering. De inrichting moet deze ontmoeting mogelijk maken.

 

Timing

  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 8 maart 2022, 11u via het interessedocument van de Vlaamse Bouwmeester
  • 31 maart 2022: toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers
  • Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 25 april 2022.
  • 27 april 2022: presentatie offertes tijdens offertegesprek
  • De totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van het definitief ontwerp is voorzien op 3 à 4 maanden.

 

Deze oproep wordt inhoudelijk begeleid door Peggy Totté, artistiek directeur van Architectuurwijzer (als partnerorganisatie van Z33). Zij volgt het traject mee op tot en met de gunning van de ontwerper. 

 

Foto  © Olmo Peeters