Een nieuwe generatie architecten
Lieve Drooghmans 1 juni 2021

Door de grote bekendheid bij architecten in Vlaanderen en elders, kan elke opdrachtgever bij de Open Oproep rekenen op een grote groep gemotiveerde kandidaat-ontwerpers. Dit zorgt voor een ruimer perspectief op de architectuurwereld en een grotere keuzevrijheid bij de opdrachtgever. Maar ook de architecten hebben baat bij deze procedure. In de afgelopen 20 jaar hebben vele Vlaamse architectenbureaus hun eerste grote project te danken aan Open Oproep, Oproep WinVorm of een andere ambitieuze architectuurwedstrijd. 

Bij Open Oproep en WinVorm maakt de jury een eerste selectie van zes of tien ontwerpteams uit de groep kandidaturen. Vervolgens kan de opdrachtgever hieruit drie of vijf teams selecteren voor de volgende wedstrijdfase. Soms vragen de opdrachtgevers ook inkijk in de kandidaturen van de niet-geselecteerde teams, maar telkens blijken visie, motivatie en procesbereidheid doorslaggevend in de groep van geselecteerde bureaus. Referentieprojecten van een vroeger buurthuis, woonproject, bibliotheek, … zijn altijd interessant, maar ook jonge bureaus zonder de ‘juiste’ referenties worden gekozen.

Bij de keuze van vijf architecten heeft bOb Van Reeth (eerste Vlaamse Bouwmeester 1999-2005) ooit als voorwaarde gesteld dat er één buitenlands team en één jong architectenbureau deel uitmaakt van de selectie. Zo hebben vele jonge architectenbureaus – zoals B-ILD en De Gouden Liniaal – hun eerste kans gekregen voor de bouw van een school, een woonzorgcentrum, een gemeentehuis, een sociaal woningbouwproject, … Op die manier kregen jonge beloftevolle architecten telkens de mogelijkheid om zichzelf te bewijzen en tegelijk de kleine bouw- of renovatiewerken te overstijgen. Omgekeerd waren de opdrachtgevers vaak aangenaam verrast door de jonge architecten die opgeleid zijn in een ander tijdvak, vaak vol overgave werken aan hun eerste opdracht, originele oplossingen naar voren schuiven en een groot enthousiasme aan de dag leggen.

Het bouwen is echter niet eenvoudiger geworden en de opgaves zijn vaak complex. Zeker bij de grotere opgaves gaat het niet enkel over architectuur, maar ook over duurzaamheid, energie, mobiliteit, water, … In deze projecten zijn jonge architecten ook welkom, maar zullen zij zich in een groter team moeten omringen met meer ervaren architecten of experten.

In volgende video’s vertellen de architecten Jan Thys (De Gouden Liniaal) en Kelly Hendriks (B-ILD) over hun ervaringen als jong architectenbureau, hun kansen binnen de architectuurwedstrijden en hun kijk op de opdrachtgevers.

 

 

 

Dit zijn twee van de video’s binnen het traject ‘Ruimtelijke kwaliteit in Limburg‘, waarin AW het woord geeft aan verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, …

16/12/2020

Foto  Basisschool De Driehoek Bocholt, De Gouden Liniaal © Stijn Bollaert