Restauratie van Mies-meesterwerken
iris 1 mei 2016

Lezing gemist? Herbekijk hier de video opname.

Veel jonge monumenten komen leeg te staan. Architectuurwijzer wil een bewustzijn én respect creëren voor ons modernistisch erfgoed. Expertise en onderzoek zijn hierbij essentieel: manieren van restauratie, herbestemming en onderhoud vragen onze aandacht.

Samen met UHasselt Faculteit Architectuur en Kunst nodigt Architectuurwijzer 2 sprekers uit die dit onderwerp treffend onder de aandacht brengen.

Gunny Harboe van Harboe Architects is specialist in monumentenzorg. Hij heeft de belangrijkste projecten van Mies van der Rohe in Chicago gerestaureerd, o.a. Crown Hall, Lake Shore Drive Apartments en Carr Memorial Chapel. Hij vertelt en discussieert over de renovatie van deze 3 projecten.

Tweede gastspreker is architect Menno Homan, voorzitter van de Monumenten- en Welstandscommissie in Maastricht. Homan heeft een interessante zienswijze op het omgaan met moderne monumenten. Ook is hij iets vrijer ten aanzien van het ‘conserveren’ van historische gebouwen, waarmee hij afwijkt van de zienswijze van Gunny Harboe.

Stof genoeg dus voor een boeiend debat. Wat moeten we behouden? Hoe? En waarom?

Deze lezing kadert in het aanvullend programma rond de tentoonstelling MIES & de erfenis van het modernisme in SCHUNCK* Heerlen, van 9 april t/m 7 augustus 2016.

Praktisch
Duolezing plus debat
Woensdag 11 mei 2016, 20u15
C-mine cultuurcentrum Genk, grote zaal
Inkom is gratis, reserveren kan via c-minebezoekersonthaal@genk.be

Partners
UHasselt Faculteit Architectuur en Kunst, Schunck, C-mine cultuurcentrum

25/04/2016

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *