Collectief bouwen en wonen in Vlaanderen
iris 4 juli 2018

In opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) verzorgt AW het inhoudelijke programma van een studienamiddag rond collectief wonen en bouwen. Aan de hand van enkele toonaangevende binnen- en buitenlandse voorbeelden bekijken we het proces en de aanpak van deze bijzondere woonvorm:

  • Wat kunnen we leren van deze projecten? Waar ligt hun meerwaarde?
  • Waar moet een lokaal bestuur rekening mee houden bij de totstandkoming of vergunningverlening van een collectief woonproject?
  • Is er een onderscheid tussen projecten in stedelijke of landelijke context?
  • Wat is het verschil tussen bouwgroep, coöperatie en projectontwikkelaar?

Sprekers

  • Peggy Totté (AW) geeft toelichting bij de tentoonstelling ‘AT HOME / Building and Living in Communities’ die tot 16 september loopt. Ze gaat in op de architecturale kwaliteit en de diversiteit van collectieve woonprojecten in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, …
  • Peter Lacoere (HoGent) vertelt vanuit zijn ervaring met een aantal Gentse cohousingprojecten hoe je als lokale overheid zelf initiatief kan nemen en bouwgroepen kan ondersteunen.
  • Joeri Bal (projectontwikkelaar HEEM) toont hoe een collectief woonproject op initiatief van een projectontwikkelaar tot stand komt, en wat zijn visie is op het hergebruik van beschermd erfgoed.
  • Karel Lootens (coöperatie Wooncoop) licht toe wat het onderscheid is tussen een klassieke bouwgroep en een coöperatie, en wat de voordelen zijn van het aandeelhouderschap in een coöperatie in functie van betaalbaar wonen.

Het wordt een inspirerende namiddag, met concrete handvaten voor overheden, ontwerpers of ontwikkelaars die met collectief wonen aan de slag willen gaan.

Een week vroeger – op maandag 27 augustus – organiseert AW een complementaire studienamiddag rond collectieve architectuur in Vlaanderen. Op 27 augustus vertrekken we vanuit het ontwerp van de projecten, terwijl op 4 september de focus ligt op het proces en de aanpak, en op het verschil tussen bouwgroep, coöperatie en projectontwikkelaar.

Praktisch

Studienamiddag
Dinsdag 4 september 2018, van 14 tot 17u
STAM Gent
Deelname inclusief inkom expo kost 75 euro, 60 euro voor VRP-leden
Meer info en reservatie via VRP

Foto Ursula Meisser

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *