Betaalbaar wonen in Hasselt
iris 14 maart 2018

De Hasseltse afdeling van Hart boven Hard maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het wonen in Hasselt. Een eerste publieke manifestatie van de groep is een debatavond op 22 maart 2018, om 19u30 in het Volkstehuis aan de Hasseltse Kanaalkom. Hart boven Hard heeft de bevoegde schepenen uitgenodigd, de deputé en twee externe experten: Willy Miermans (UHasselt) en Pascal De Decker (KU Leuven). Noël Slangen modereert het gesprek en de vragen vanuit het publiek.

Op de agenda:

  • Het grondbeleid van de stad en de mogelijkheden om ook betaalbare woningen te voorzien, zoals het principe van de Community Land Trust.
  • Demografische veranderingen en de relatie met het woonaanbod.
  • Kamerwonen, opsplitsen van woningen, containerwonen, … als mogelijke betaalbare alternatieven.
  • De lange wachtlijsten voor een sociale woning in Hasselt en de manier waarop de stad daarmee omgaat. In principe kan een stad zelf sociale woningen bouwen – behoort dat tot de mogelijkheden in Hasselt?
  • Huursubsidies en of die al dan niet een wezenlijke oplossing zijn om de wachtlijsten terug te dringen.
  • De leegstand in het stadscentrum en de acties die de stad onderneemt.
  • Wat er zal gebeuren met de gebouwen die leeg komen te staan door de bouw van het nieuwe administratief centrum van de stad?

Specifiek op het vlak van de ruimtelijke ordening stelt de lokale Hart boven Hard-stuurgroep zich vragen over het onevenwicht tussen een groot aanbod exclusieve appartementen enerzijds en een beperkt aanbod betaalbare woningen (en sociale woningen) anderzijds. Het gevoel leeft dat de ruimtelijke ordening in Hasselt vooral gebeurt op maat van kapitaalkrachtige investeerders, die voortdurend een ‘schaarste’ in stand houden. Vastgoed brengt in de huidige conjunctuur nu eenmaal meer op dan andere beleggingen. Het woonaanbod sluit daarom niet noodzakelijk aan op de woonvraag. De dure appartementen, die niet noodzakelijk bewoond zijn, want vooral zinvol als investering, hebben echter wel een effect op de omgeving. De prijzen in de omgeving stijgen ook: ‘omgekeerde trickle-down’ heet dat in het jargon. Dat zorgt voor verdringingseffecten. Publieke ruimte wordt opgeofferd – rechtstreeks of onrechtstreeks – voor exclusieve projecten. De stad wordt daardoor monofunctioneler. De stuurgroep gelooft dat vooral het grondbeleid de sleutel vormt voor verandering.

Ondertussen staan hier en daar protestgroepen op, al onderneemt de stad ook zelf participatietrajecten. Hart boven Hard focust voorlopig op het beter begrijpen van de situatie en niet op actie als dusdanig. De Hasseltse vergadering bestaat uit actieve burgers en afgevaardigden van de middenveld (Vormingplus, ABVV, beweging.net, het huurderssyndicaat, De Trawanten, Welzijnszorg, De Universiteit van het Maatschappelijk Belang én Architectuurwijzer) die zich samen engageren om het wonen in Hasselt te agenderen. Het centrale thema binnen de werkgroep is ‘wonen en armoede’.

Roel De Ridder

Foto Tim Van de Velde via Architectura

14/03/2018