Victor Papanek: The Politics of Design
Lieve Drooghmans 6 februari 2020

Kan design het verschil maken? Volgens designer en activist Victor J. Papanek (1923 – 1998) is dit geen vraag maar een noodzaak. Hij pleit voor design voor de ‘echte wereld’, dat een antwoord biedt op sociale gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid.

De ontwerpen van de Oostenrijks-Amerikaanse ontwerper Victor Papanek stonden in het centrum van een belangrijke omwenteling in de designwereld, een sociaal-ecologische en ethische revolutie als het ware. Papanek werkte op jonge leeftijd als antropoloog tussen de Navajo, de Inuit, … en dat voel je in zijn ontwerpen. Hij was een pleitbezorger van een waarachtig ‘user-centered’ ontwerpen. Dat uitte zich in een aandacht voor kleinschaligheid, maar ook – al heel vroeg – voor ecologie. Hij wilde vooral niet medeplichtig zijn aan het produceren van meer afval en verzette zich daarom tegen een oppervlakkige consumptiecultuur. Papanek was een wegbereider: zijn tijd vooruit omdat hij al rond 1970 een synthese maakte van al die principes.

In 1971 publiceerde Victor Papanek het boek ‘Design for the Real World: Human Ecology and Social Design’, dat vijftig jaar later nog steeds hyper-actueel is. Hij heeft dan al behoorlijk wat ervaring. Papanek is te situeren binnen de brede beweging die vanaf de late jaren 1960 streefde naar een eerlijke verdeling van ‘tools’ (zie ook het boek ‘Tools for Convivality’ van de eveneens van Oostenrijk afkomstige filosoof Ivan Illich). Papanek stimuleerde het vrije gebruik van eenvoudige maar doeltreffende voorwerpen, gemakkelijk te maken en te bedienen door iedereen, zonder dat de consumptiecultuur er grip op kan krijgen. Die kleine ‘lokale revolutie’ lijkt vandaag weer helemaal terug te zijn.

De expo ‘Victor Papanek: The Politics of Design’ is meer dan een retrospectieve van Papaneks leven en werk. In de visueel aantrekkelijke expo ontdek je ook heel wat voorbeelden van jonge, hedendaagse social designers.

 

 

Praktisch

Expo ‘Victor Papanek: The Politics of Design’
C-mine Genk
19 mei t.e.m. 12 juli 2020
Dinsdag t.e.m. zondag van 10 – 17 uur
Let wel: tickets op voorhand reserveren! > Koop hier
Klik door voor meer info over de expo en de tarieven.

Foto’s  © Vitra Design Museum Foto Norbert Miguletz

 

Een tentoonstelling door het Vitra Design Museum en het Barcelona Design Museum in samenwerking met de Victor J. Papanek Foundation en de University of Applied Arts in Wenen. Presentatie in Genk georganiseerd door C-mine met de steun van Z33 – House for Contemporary Art, Design and Architecture.

19/02/2020