Open oproep: MAAK DE STRAAT
iris 5 december 2016

Herdenk de verkaveling via het fenomeen ‘straat’

De Vlaamse verkaveling krijgt kritiek: de dichtheid is er te laag, het woningaanbod te eenzijdig, de ecologische voetafdruk te groot en de openbare ruimte te schraal. Wil ze aansluiting vinden bij de hedendaagse normen op het vlak van ecologie, ruimtelijke efficiëntie, diversiteit en leefkwaliteit, dan heeft de verkaveling een restyling nodig. De architectuur- en de stedenbouwsector reiken wel toekomstperspectieven aan, maar op wezenlijke verandering is het nog wachten. En de communicatie tussen de ontwerpwereld en de verkavelingsbewoner is ondermaats.

MAAK DE STRAAT wil niet alleen frisse mogelijkheden voor de verkaveling tonen, maar ze meteen ook delen met een breed publiek. De oproep draait rond een reële wijk in het centrum van Zolder, gebouwd in de jaren 1960-80. Het actiegebied bestaat uit de ruimte binnen de contouren op de luchtfoto. De bewoners die er in de jaren 1960-70 bouwden zijn intussen gepensioneerd. Tegenwoordig trekken de vrijgekomen huizen ook jonge gezinnen aan. Sinds twee jaar tekent de UHasselt er – samen met bewoners, beleid en publieke en private organisaties – toekomsttrajecten uit. Doel: het verkennen van nieuwe vormen van verdichting, ontmoeting en mobiliteit.

Centraal in de oproep MAAK DE STRAAT staat het herdenken van de verkavelingswijk via het fenomeen ‘straat’.

actiegebied-zolder-01

Nieuwe kijk op de straat

Architectuurwijzer (AW) en UHasselt zijn op zoek naar een nieuwe kijk op de straat. Die nieuwe kijk kan inspelen op één of meerdere domeinen: mobiliteit, sociale en ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, landschap, watermanagement, afvalmanagement, …

Zowel vormelijke ontwerpen als strategieën voor alternatief gebruik/beheer van de ruimte zijn welkom. De uitdaging: een publieke meerwaarde realiseren via een interventie die in dialoog gaat met de bewoners. Een interventie kan zijn: 1. een realiseerbaar en dus tastbaar object, 2. een ingreep in het bestaande weefsel en/of 3. een (publieke) actie.

Neem deel!

Inzendingen kunnen afkomstig zijn uit diverse disciplines of beroepstakken. De selectiecommissie waardeert in het bijzonder een multi-, inter-, of transdisciplinaire aanpak (met bv. een sociaal-artistieke of technologische invalshoek).

Wat dien je in?

•  een conceptnota op één pagina
•  één afbeelding van de interventie die je voorstelt. Dit kan een foto zijn, maar ook een tekening of een schema.
Inzendingen zijn nooit omvangrijker dan twee A4’s (staand of liggend, naar keuze).

Uit alle inzendingen kiest de selectiecommissie minstens één winnaar. Het winnende project wordt gerealiseerd, tijdelijk of permanent. Architectuurwijzer voorziet daarvoor een budget van 1.000 euro (aangevuld met eventuele materialensponsoring en technische ondersteuning). Dit budget is bedoeld voor zowel werkuren als materialen.

Interesse? Stuur je inzending tegen 15 januari 2017 naar info@architectuurwijzer.be. Onvolledige of laattijdige inzendingen worden niet aanvaard. In februari publiceert AW het verdict van de selectiecommissie.

De selectiecommissie hanteert de criteria ‘maatschappelijke relevantie voor de wijk’, ‘creativiteit van het voorstel’ en ‘(financiële) haalbaarheid van het voorstel’. Alle relevante inzendingen worden getoond tijdens de laatste maanden van de tentoonstelling Verkavelingsverhalen in de provinciale bib in Hasselt. Architectuurwijzer publiceert dezelfde selectie op Architectuurwijzer.be. Het winnende project krijgt extra zichtbaarheid via de realisatie van de interventie en een bijhorende promo-activiteit.

In de selectiecommissie zetelen minstens:
•   Onderzoeksgroep ArcK van de UHasselt: Barbara Roosen en Oswald Devisch
•   Architectuurwijzer: Roel De Ridder
•   Architecture Workroom Brussels: Roeland Dudal
•   Heusden-Zolders schepen van ruimtelijke ordening Lode Schops en diensthoofd ruimtelijke ordening Els Jennen

Door deel te nemen verleen je Architectuurwijzer vzw het reproductierecht voor alle publicaties en/of promotionele activiteiten in verband met je project, en stem je in met dit wedstrijdreglement. Auteurs die hun inzending op andere plaatsen tonen (eigen website, boek, …) dienen de initiatiefnemers van deze wedstrijd (Architectuurwijzer + Universiteit Hasselt) uitdrukkelijk te vermelden. 

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Update 13/02/2017: Lees hier het juryverslag.

Foto Iwert Bernakiewicz

29/10/2016

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *