B-ILD: “Een raam is een raam, een muur is een muur.”
Lieve Drooghmans 1 oktober 2020

In 2019 won het Brusselse architectenbureau B-ILD de Jo Crepainprijs voor meest beloftevol startend architectenbureau. De drijvende kracht van het bureau, Kelly Hendriks, komt uit onze provincie Limburg. 

Sinds de oprichting in 2009 bouwt B-ILD doelbewust aan een portfolio en structuur om voor publieke opdrachtgevers te kunnen werken. Zo kunnen ze projecten met een maatschappelijke meerwaarde realiseren, of werken aan een oplossing voor complexe vraagstukken.

 

 

In de uitbreiding van huize Levenslust in Tienen bijvoorbeeld wordt een bestaand huis voor twaalf kinderen die tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen, gerenoveerd en uitgebreid. Een gebouw achter in de tuin maakt plaats voor een nieuw vierkant volume met daarin een leefgroep. Een cilinder verbindt de nieuwbouw met het bestaande huis, waarin de kantoren worden gehuisvest. De drie volumes hebben een uitgesproken verschillend karakter maar zijn ook duidelijk familie.

 

 

Het PSBO-gebouw – ook in Tienen – is een antwoord op een complexe locatie tussen bestaande scholen, rijwoningen met tuin en appartementen. B-ILD benaderde het ontwerp van de nieuwbouw voor de provinciale school voor buitengewoon onderwijs ‘De Sterretjes’ als een landschap van onderling verbonden speelplaatsen, die een dubbele functie hebben. Het H-vormige volume heeft een gastvrij en openbaar karakter met veel licht, lucht, zicht en ruimte, maar het biedt ook bescherming aan de woningen tegen de schoolactiviteiten en vice versa. De eenvoud van de bouwkundige structuur van het gebouw bepaalt de leesbaarheid en de flexibiliteit nu en in de  toekomst.

Plattegrond PSBO

 

In Kortemark werd gevraagd om een verouderd betonnen prefab paviljoen te vervangen door een doorgedreven duurzame nieuwbouw. B-ILD stelde voor om het bestaande gebouw te laten staan. Zo zijn sloop- en grondwerken tot een absoluut minimum beperkt en is het duurzame karakter van de nieuwe buitenschoolse opvang vergroot. Binnen het bestaand casco is een zeshoekig houten volume opgetrokken, dat zowel alle serviceruimtes huisvest, als een akoestische buffer vormt tussen de speel- en huiswerkruimtes. Een nieuwe gevel, met isolatie achter een witte sprengperssteen, vormt de thermische schil.

 

 

Een ander uitgangspunt van het bureau is het om met beperkte middelen zoveel mogelijk te doen. Hendriks vertelt: “Door zorgvuldig te werken zijn we economisch en kunnen we toch veel ruimtelijkheid en kwaliteit geven.” Dat uit zich in een basale architectuur waar “een raam een raam is, en een muur een muur”. De plannen zijn geometrisch en kunnen in de toekomst aangepast worden. Het multifunctionele gebouw Warot in Herent bestaat bijvoorbeeld uit een eenvoudige staalconstructie en geprofileerde staalplaat met intrinsieke akoestische eigenschappen. Zo heeft B-ILD de technische complexiteit van de opgave op een eenvoudige manier opgelost. De rechtlijnige, maar toegespitste plattegrond en volumetrie zouden tot een banaal gebouw kunnen leiden. Maar niets is minder waar. Een eenvoudige knik in de gevel leidt tot een boeiend ruimtespel. De kleuren en materialen zijn warm en de detaillering is zorgvuldig.

 

 

Bijzonder is ook de werking van het bureau. Alle financiële gegevens – van zowel het project als het bureau – zijn altijd voor iedereen beschikbaar: “Iedereen weet hoe een project loopt, hoeveel uren er nog over zijn, hoeveel winst we maken, of verlies.” De eigen werking wordt voortdurend met een kritische blik bekeken. De structuur is niet statisch en wordt elk half jaar aangepast op basis van de uitdagingen en de mensen met wie er samengewerkt wordt. B-ILD gelooft namelijk in een stimulerende werkomgeving gebaseerd op zelfontplooiing en onafhankelijkheid. Dat vraagt ​​veel energie, maar het geeft gemotiveerde en verantwoordelijke medewerkers. De kwaliteit van de projecten verbetert wanneer mensen hun krachten gebruiken.

 

Joep Gosen

01/10/2020

 

Bio Kelly Hendriks

Kelly Hendriks studeerde aan Sint-Lucas in Gent, waar de opleiding erg gericht was op architectuur, kunst, detaillering en materialiteit. Ze wilde een breder perspectief en dus organiseerde ze twee uitwisselingen. Aan de Universiteit in Eindhoven leerde ze nuchterder naar architectuur kijken en in Tokio kreeg ze te maken met de complexiteit van de opdrachten daar.

Na haar studies werkte ze eerst bij Christian Kieckens: “Hij was een meester in het opbouwen van een plan. Die basis wou ik leren. Veel mensen slaan stappen over. Ik ben heel geduldig: eerst leren. Maar dan wel doen.” Daarna volgde 51N4E waar ze breed leerde denken.

Met de beurs die ze won met de Godecharleprijs, kon ze drie maanden terecht bij OMA in New York. Daar leerde ze hoe grote projecten in team worden aangepakt. Na New York richtte Kelly Hendriks haar eigen bureau B-ILD op.

 

Bronnen

– De Standaard 29/07/20 “We wonnen 55 procent van onze wedstrijden. Da’s veel.” door Geert Sels
– A+ 284  p.40-45 “As a matter of course” door Birgit Cleppe
– Architectuurboek Vlaanderen N°14  p.166 “Wanneer attitudes vorm krijgen”
– Website B-ILD
– Website Team Vlaams Bouwmeester
– Filmpje NAV Vlaanderen: B-ILD – beloftevol startend architectenbureau

 

Foto’s

Team  B-ILD
Huize Levenslust  B-ILD
PSBO  Olmo Peeters
Kortemark & Warot  Jeroen Verrecht

 

Op donderdag 8 oktober 2020 gaf Kelly Hendriks van B-ILD een lezing in C-mine in Genk.