Architectuurreis UK Midlands
iris 10 maart 2015

We stappen het vliegtuig op, reikhalzend naar de fascinerende Midlands. Op ruimtelijk en maatschappelijk vlak lopen er heel wat parallellen tussen de Engelse Midlands en (Stad) Limburg / Euregio Maas-Rijn. De Midlands zijn zowat de bakermat van de traditionele industrie. Het hoeft geen betoog dat een dergelijke industrie vandaag niet meer werkt zoals toen. Hetzelfde geldt voor Stad Limburg, waar de gespecialiseerde auto- industrie geen toekomst meer ziet.

De Midlands zijn inspirerend door de manier waarop er met de oude industriële complexen wordt omgegaan. Industriële gebouwen maken er expliciet deel uit van een (stedelijk) weefsel dat, zoals in Stad Limburg, niet hele- maal volgebouwd is. Deze reis focust via twee schaalniveaus op het aspect ‘stedelijkheid’.

Je kan het programmaboekje hier downloaden.