Publicatie: Ruimteregie in Limburg
iris 16th December 2014

Een inspirerende publicatie

In de loop van 2014 heeft Architectuurwijzer de Limburgse ruimteregie onderzocht binnen het traject Atelier Limburg Europa. Dat gebeurde aan de hand van concrete ontwerpuitdagingen. Atelier Sint-Barbara ging de discussie aan over de toekomst van het Eisdense mijnerfgoed. Atelier Alberthaven zocht naar koppelingen tussen water, wonen, groen, industrie, … Ook de ateliers Reigersvliet, Blondeswinning en N75/N702 zochten naar meerwaarde op het Limburgs grondgebied. De inzichten uit deze ateliers kan u lezen in de publicatie ‘Ruimteregie in Limburg’. Deze publicatie werd tijdens de Staten-Generaal voorgesteld door Gideon Boie en Roel De Ridder.

Derde Staten-Generaal van de Limburgse architectuur: terugblik

Op 22 oktober vond de derde Staten-Generaal plaats. Die onderzocht wat ruimteregie is. Hoe werkt het? Wat zijn de spelregels? En wie werkt er aan mee?

Burgemeesters Raf Terwingen (Maasmechelen) en Frieda Brepoels (Bilzen) gaven hun visie op ruimteregie en op de eventuele aanstelling van een Provinciaal Bouwmeester. Het werd een gesprek over bovenlokale uitdagingen, economische schaarste, de Limburgreflex en nog veel meer. Lees het verslag of bekijk de video opname.

Na de burgemeesters kwam het middenveld aan het woord, via Kris Claes (VOKA), Peter Govaerts (Limgrond) en Habib El-Ouakili (Minderhedenforum). De praatgasten zijn er voorstander van om het middenveld tijdig te betrekken bij ruimtelijke issues. Het verslag en de video vertellen hoe zij dit elk vanuit hun eigen standpunt invullen.

Ook gedeputeerde Inge Moors draagt ruimteregie een warm hart toe. Ze vindt het belangrijk dat we in de toekomst verder evolueren van een statische Ruimtelijke Ordening naar een dynamisch concept als Ruimtelijke Ontwikkeling, waarbij ruimtelijke winst voorop staat.

De Staten-Generaal sloot af met een begeesterde lezing door Indy Johar van het Londense bureau 00:/. Het werk van 00:/ is inspirerend omwille van zijn innovatieve maatschappelijk-ruimtelijke praktijk. Johar pleit voor een evolutie ‘from real estate to real value’. Ook van de lezing en het aansluitende debat – met moderator Jo Berben – staan een verslag en beelden online.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *