Collectieve woonprojecten in Limburg
iris 5th April 2017

In 2017 focust Architectuurwijzer op architectuurprojecten die een toonbeeld zijn van collectief bouwen en wonen.

Als het gaat over collectief bouwen maken we een onderscheid met de huidige cohousingprojecten in Vlaanderen. Het verschil zit vooral in de schaal en de woningdichtheid van de projecten. De Vlaamse cohousingprojecten zijn meestal een andere vorm van verkavelen met woningen rond een gemeenschappelijke tuin. In de projecten waarnaar Architectuurwijzer refereert gaat het eerder over gestapelde woningen en appartementen, in een hogere dichtheid.

Voorbeelden uit Berlijn, Hamburg, Freiburg, Zürich, Wenen, … tonen wooncomplexen met een sterke architecturale kwaliteit, een hoge woondichtheid, een gerationaliseerd kostenplaatje, gedeelde voorzieningen en een individueel ontwerp van elke woningunit. Dit laatste is belangrijk, want ook bij collectief bouwen kunnen de bewoners wel degelijk hun eigen woning mee uitdenken.

De ervaringen vanuit deze buitenlandse projecten wil Architectuurwijzer toepassen op de Vlaamse context. Daarom horen we graag wie er in Limburg al betrokken is bij een project van collectief bouwen, wat de ervaringen zijn en welke vragen er leven. Laat het weten aan peggy@architectuurwijzer.be.

Foto Florian Köhl

20/03/2017