Architectuurwijzer is een culturele architectuurorganisatie. AW kijkt met veel aandacht naar wat er in onze maatschappij gebeurt, 100% overtuigd van de impact die kwaliteitsvolle architectuur kan hebben op onze samenleving. AW is geworteld in Limburg, maar houdt de ogen ook open voor wat zich buiten de provinciegrenzen afspeelt – in Vlaanderen, de Euregio Maas-Rijn, Europa, de wereld.

Architectuurwijzer is een culturele actor. AW wakkert het debat over de rol van ruimteproductie aan en wijst op de band tussen het artistieke en het maatschappelijke. Architectuur wordt immers bewoond/gebruikt/ervaren en heeft daardoor impact op de samenleving. AW stimuleert ontwerpers én gebruikers om prioriteiten te stellen en om over alternatieven te denken.

Architectuurwijzer is een denktank voor stedelijkheid.  Stedelijkheid mag niet begrepen worden als synoniem voor verstedelijking. De focus ligt juist op het samen-denken van stad en land. Limburg kent een multipolaire ruimtelijke ontwikkeling. Het is een mozaïek van 44 steden en gemeenten die samen één geheel vormen: ‘Stad Limburg’.

Architectuurwijzer is de motor van een netwerk. AW richt zich zowel tot het grote publiek als tot professionelen en verbindt hen rond actuele kwesties. Architecten, stedenbouwkundigen, politici, kunstenaars, vormgevers, studenten, onderzoekers, mensen in de straat… willen we betrekken bij grote en kleine ruimtelijke vraagstukken. Als onafhankelijke speler is AW daarvoor goed geplaatst.

Wie zijn de Architectuurwijzers? Je leest het op de pagina contact.
De vzw werd in 1991 opgericht. Klik verder voor de historiek.
Partner worden? Meer info hier.


Foto 
Architectuurreis Londen 2012 – cn Steven Massart