Modern erfgoed, koester het!
iris 12th April 2018

Architectuurwijzer pleit ervoor om bewuster om te gaan met de ruimte waarin we leven. Een belangrijke piste is de zorg voor ons modern erfgoed. Veel jonge monumenten komen leeg te staan. Ze verkommeren of worden afgebroken. Architectuurwijzer wil bewustzijn én respect creëren voor ons erfgoed. Expertise en onderzoek zijn hierbij essentieel: manieren van restauratie, herbestemming en onderhoud vragen onze aandacht.

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18). Dat vestigt de aandacht op de mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de daaraan gekoppelde uitdagingen waarmee Europa geconfronteerd wordt. Met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wil de EU de culturele diversiteit en de waarde van erfgoed illustreren. De erfgoedfocus van Architectuurwijzer vertoont hier duidelijke raakvlakken mee. Het EYCH18 vormt een uitgelezen kans om erfgoed en de rol die het speelt in de samenleving in de kijker te plaatsen.

 

 

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *