Gezocht: kandidaten voor cohousing in Hasselt
Lieve Drooghmans 13th August 2018

Hasselt geeft groen licht voor een eerste stedelijk cohouseproject: de stad lanceert een projectvoorstel voor cohousing in de Vorststraat in Sint-Lambrechts-Herk. Daarmee gaat de stad in op een maatschappelijke evolutie die almaar duidelijker wordt. Net als de Vlaamse bevolking groeit ook het inwonersaantal van Hasselt. Het aantal huishoudens groeit in verhouding nog sneller. Het bestaande woningpatrimonium voldoet niet meer; nieuwe woonvormen winnen aan belang. Betaalbaarheid is daarbij een belangrijk gegeven.

Cohousing is een woonconcept waarbij een groep mensen samen een aantal private wooneenheden bouwt of renoveert. Elk huishouden heeft zijn eigen privéwoning, maar er zijn ook gemeenschappelijke ruimten zoals een wasplaats, tuin, fietsenstalling, … Bepaalde kosten worden gedeeld en bewoners kunnen rekenen op buren als ze een helpende hand nodig hebben. Het menselijke aspect is een grote troef.

De stad Hasselt stelt de gronden van het voormalig schooltje in de Vorststraat ter beschikking voor cohousing. De totale oppervlakte van de site bedraagt 78are en bestaat uit de school met speelplaats, bijgebouwen, een parkeerterrein en een weiland. Omdat in elk bouwproject de kostprijs van de grond zwaar doorweegt, is er geopteerd om de grond in erfpacht te geven, voor een periode van 99 jaar. De bewoners betalen een jaarlijkse erfpachtvergoeding (canon) van 1% van de geschatte grondwaarde. De gronden blijven in eigendom van de stad, maar de erfpacht garandeert wel een langetermijn-engagement van de stad.

 

Interesse? Wil jij een conceptvoorstel indienen voor de Vorststraat?
Zorg dan dat je samen met minstens 5 andere gezinnen je kandidatuur en visienota indient voor 28 februari 2019.
Op zaterdag 15 september 2018 organiseert stad Hasselt een infomarkt in de Vorststraat, van 10 tot 14u.
Verschillende sprekers belichten uiteenlopende aspecten van cohousing. Peggy Totté zal er praten over de architecturale kenmerken van een collectief woonproject. Waar zit het onderscheid met een klassiek woonproject? Hoe worden de collectieve ruimtes ingericht en hoe verhouden ze zich tot de woningen? Wat is de meerwaarde van een collectieve buitenruimte? Het volledige programma van de infomarkt vind je hier.

Meer info via www.hasselt.be/cohousing.

 

Lees ook de voorgeschiedenis: Inspiratie voor steden en gemeenten.
En ter info: ook in Mechelen loopt een cohousingproject in een oude school.

13 juli 2018

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *