Collectieve Wooncluster
iris 10th March 2011

Dit project draagt een bijzonder ambitie omtrent het collectieve binnen een verkavelde dorpse context. De bijzondere clustering van de 8 wooneenheden rond een binnenerf belast dit project met hoge verwachtingen naar een sociale cohesie tussen de toekomstige bewoners. Aangezien dit project nog maar net opgeleverd werd, kan nog niet worden uitgemaakt of het project dit kan realiseren. De jury wilde alleszins dit project het voordeel van de twijfel geven. De jury was vooral gecharmeerd door de zorgvuldigheid waarmee het geheel werd vormgegeven, gedetailleerd en gematerialiseerd en dit binnen de budgettaire beperkingen van sociale huisvesting. De overgangen tussen binnen en buiten werden met veel zorg en virtuositeit vormgegeven. Gewone uitgangspunten die samen gebracht worden tot een bijzonder geheel.

Architect Broekx-Schiepers
Adres Helvetiastraat, Lummen
Type Sociale woningen
Datum oplevering 2011