Cohousing Hasselt: er is nog plaats aan tafel
Lieve Drooghmans 30th November 2018

De voorbije zomer lanceerde stad Hasselt een oproep naar kandidaten om een eerste stedelijk cohousingproject op te starten, aan de Vorststraat in Sint-Lambrechts-Herk. Groepen kunnen zich kandidaat stellen tot 28 februari 2019.

Ondertussen is een eerste groep particulieren gestart met de uitwerking van een concept. Ze laten zich daarin bijstaan door het bureau Miss Miyagi. In een participatief proces leggen de toekomstige bewoners samen de krijtlijnen voor hun project vast. Zo wensen zij een mix van leeftijden en gezinssamenstellingen en willen ze zich engageren voor een duurzaam bouwproject waarin groen belangrijker is dan de auto. Er kan veel voordeel worden gehaald uit het grotere aantal huishoudens. Een gezamenlijk bouwproject spaart kosten en maakt de keuze voor duurzame bouwmaterialen en energievoorzieningen haalbaar. Ecologisch bewust leven hoort op natuurlijke wijze bij deze woonvorm.

Omdat in elk bouwproject de kostprijs van de grond zwaar doorweegt, opteert het stadsbestuur om de grond in erfpacht te geven. De bewoners betalen een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 1% van de geschatte grondwaarde. Door te kiezen voor erfpacht, compact bouwen en delen wordt het project betaalbaar voor een grotere groep mensen. Ook denkt deze eerste groep erover om een deel huurwoningen te ontwikkelen.

Naast de privé-woningen die rond een grote gemeenschappelijke tuin gegroepeerd worden, denken ze aan een aantal gemeenschappelijke ruimtes zoals een gemeenschappelijke keuken, logeerruimtes, een kinderspeelkamer, een wasplaats, een fietsenstalling. Sommige voorzieningen kunnen opengesteld worden voor de buurt zodat een sociale meerwaarde ontstaat voor de ruimere omgeving.

 

De site

Sint-Lambrechts-Herk is een deelgemeente van Hasselt. De projectsite ligt in de Vorststraat en is 78 are groot. Het zo kenmerkende oude gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Herk maakt deel uit van het project en de groep is vrij er een bestemming aan te geven. De site is goed ontsloten met openbaar vervoer en het centrum van Hasselt ligt op 13 minuten fietsen (3,5 km). Ook de autostrade E313 Antwerpen-Luik is snel bereikbaar. Alle basisvoorzieningen aan winkels zijn aanwezig en er is een kleuterschool en een lagere school. Een ideale site dus voor gezinnen en alleenstaanden, op zoek naar een fijn huis met goede buren en een grote groene tuin.

Het proces

Elk lid van de groep is direct betrokken bij de opmaak van het plan tot en met de bouw en de oplevering. Eens bewoond, beheert de groep het reilen en zeilen van het gemeenschappelijke woonproject. Het is een proces dat engagement vraagt en veel ruimte biedt voor eigen inbreng en participatie. Onder begeleiding van Miss Miyagi wordt nu het projectvoorstel opgemaakt waarin de groep haar ruimtelijke en architecturale visie, het duurzaamheidsconcept, het sociale concept en de juridische en financiële keuzes omschrijft.

De kandidaat-groep wil graag zoveel mogelijk mensen samen brengen. Het is nu het moment voor geïnteresseerden om in dit proces te stappen en samen de krijtlijnen van het cohousing project te bepalen. Wie interesse heeft, kan naar het maandelijkse infomoment komen: elke eerste maandag van de maand in Café Elckerlyc in Sint-Lambrechts-Herk, Pastorijstraat 4.

 

 

Meer info over de kandidaat-groep via www.cohousinghasselt.com
Algemene info via stad Hasselt
Kandidaat-groepen kunnen een conceptvoorstel indienen tot 28 februari 2019.

30/11/18

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *