Actieplan 2015

Vanaf 2015 versterkt Architectuurwijzer zijn rol van denktank voor stedelijkheid en richt een (symbolisch) provinciaal bouwmeesterschap met een cultureel mandaat op.

Wij lanceren een online discussieplatform voor ruimtegerelateerde kwesties in Limburg. Het nieuwe e-platform heeft twee doelen. Enerzijds zal het bruggen slaan tussen de cultuur, de ontwerppraktijk, het middenveld en de diverse administraties en beleidsniveaus. Anderzijds wil het de complexiteit van Limburg – als expliciet stedelijke regio – op ontwerpmatige wijze doorgronden.

Niet enkel architecten maar ook stedenbouwkundige, politici, kunstenaars, vormgevers, studenten, onderzoekers, mensen in de straat… willen we betrekken bij grote en kleine ruimtelijke vraagstukken in het Limburgse landschap.

De twee onderwerpen die AW aanpakt in 2015 zijn Stedelijke Toeristenroute en Central Activities District. Het ene traject onderzoekt regio, identiteit en stedelijkheid in relatie tot het landschap; het tweede traject in relatie tot ‘Architectuur’ en de ontwerppraktijk.

Stedelijke Toeristenroute

In 2013 gaven Per Ritzler en Beate Hølmebakk een lezing over de Noorse Nasjonale Turistveger. Architectuurwijzer nam de organisatie op zich, gesteund door de Noorse ambassade. Geïnspireerd door deze lezing over de Noorse toeristenroutes werkt AW in 2015 een programma uit rond de ontsluiting van het Limburgse landschap. Zoals dat het geval is met de Noorse Turistveger, zo wil Architectuurwijzer nadenken over architectuur en kunst in de open ruimte, om zo de fietsroutes functioneel én cultureel op te laden.

Ook de provincie Limburg werkt in 2015 aan een masterplan voor een nieuwe Limburgse toeristenroute. Om dubbel werk te vermijden treedt AW op als extern expert binnen het programma van de provincie. Tegelijkertijd werkt AW autonoom aan een eigen programma. Dat gebeurt simultaan via twee pistes die elk een aanvulling vormen op het programma van de provincie.

Ten eerste is er een fundamentele piste met reflecties rond identiteit en regio. Deze piste, die voornamelijk via AW’s nieuwe e-platform zal lopen, dient tevens als onderlegger voor volgende inhoudelijke trajecten van AW rond regio en identiteit.

Ten tweede werkt AW een praktisch luik uit, met als belangrijkste element een ontwerpwedstrijd voor masterstudenten. De aftrap zal gegeven worden tijdens de workshop van URA (4), op 10 maart 2015 aan de Universiteit Hasselt, voorafgaand aan de A-Z lezing door hetzelfde bureau. In april selecteert AW de beste inzendingen; de betreffende studenten krijgen de kans om deel te nemen aan een masterclass door prof. Emilio Túñon (6). Uiteindelijk zal AW de winnende inzendingen overhandigen aan de provincie.

Central Activities District

Central Activities District is een ontwerpend onderzoek naar een centrum voor stadsregio’s, met Stad Limburg als exemplarische case.

1) Volgens Negri en Hardt is de stad de plaats van productie, gemeenschap en conflict. In die zin vereist een ‘werkende’ stad een zekere densiteit. Is dat ook zo voor een stadsregio?
2) In de wetenschap dat de modernistische planning de diverse functies van de stad duidelijk onderscheidde als wonen, werken, ontspannen en infrastructuur, wat zijn dan de ‘functies’ van de stadsregio?
3) Heeft de stadsregio nood aan een representatief Central Activities District? Als het antwoord op die vraag ‘ja’ is, hoe kan het dan vormgegeven worden?
4) Waar bevindt het zich? In een bestaande kern of los daarvan? Hoe pakt een mogelijk Central Activities District de notie ‘transport’ aan?
5) Is het mogelijk om via architectuur bij te dragen aan de identiteit en de stedelijkheid van een regio?
6) Durven we de kracht van architectuur nog onderkennen met betrekking tot grote uitdagingen, ook al is dat misschien naïef?

Door al deze vragen te stellen verschilt dit onderdeel met de eerder bescheiden architectuurattitude in het traject van de toeristenroute. Architectuurwijzer wil de vragen beantwoorden door enkele gerichte ontwerpende onderzoeken uit te schrijven.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *