2de Staten-Generaal v/d Limburgse architectuur
iris 9th October 2013

Op naar stad Limburg? 

De 2de Staten-Generaal van de Limburgse architectuur is een overlegmoment met focus op de Limburgse leefomgeving. Dit najaar is ‘Stad Limburg’ het gespreksonderwerp. Het is een vervolg op de Staten-Generaal van vorig jaar, die handelde over het thema ‘Provinciaal Bouwmeester Limburg, bouwsteen voor een sterk merk?’.

De 2de Staten-Generaal kadert binnen Atelier Limburg-Europa, een denktank opgezet door Architectuurwijzer die een ruimtelijk handvest voor (toekomstige) stadsregio’s wil formuleren. Dat gebeurt aan de hand van een experimenteel onderzoekstraject waarvan de Staten-Generaal het eerste publieksmoment is.

Met de Staten-Generaal over ‘Stad Limburg’ onderstreept Architectuurwijzer het belang van het ruimtelijk ontwerp binnen maatschappelijke en economische uitdagingen. De Staten-Generaal biedt hiertoe een confrontatie van ruimtelijke actoren (architecten, stedenbouwkundigen en onderzoekers) met belangrijke maatschappelijke partners.

Architectuurwijzer zal er in een startnota de ontwerpuitdagingen presenteren die Stad Limburg te wachten staan. De startnota toont hoe Limburg model staat voor de ruimtelijke toekomst van Vlaanderen en Europa.

Daarnaast geeft de Staten-Generaal een podium aan bestaand (ontwerpend) onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg en Vlaanderen. Hiervoor wordt een open oproep gelanceerd.

Er staat ook een debat over het nut en voordeel van Stad Limburg op het programma. Experten zullen over de nieuwe ontwerpuitdagingen debatteren. Het overleg staat open voor iedereen.

De Staten-Generaal vindt plaats op woensdag 9 oktober 2013 in C-mine Genk. Deze datum is niet toevallig gekozen. De Staten-Generaal wordt opgenomen in het programma van de Dag van de Architectuur (13/10/’13). Ook de plaats is ideaal: dit jaar koos het Vlaams Architectuurinstituut Genk als hoofdstad van de Vlaamse architectuur. De stad Genk is exemplarisch voor Vlaanderen: door haar multipolaire structuur dwingt Genk Vlaanderen om na te denken over ruimte.

Praktisch
Woensdag 9 oktober 2013 om 20u15
C-mine cultuurcentrum Genk
De toegang is gratis.

Foto: Robbert Errico

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *