Modern erfgoed, koester het!
iris 12th April 2018

Architectuurwijzer pleit ervoor om bewuster om te gaan met de ruimte waarin we leven. Een belangrijke piste is de zorg voor ons modern erfgoed. Veel jonge monumenten komen leeg te staan. Ze verkommeren of worden afgebroken. Architectuurwijzer wil bewustzijn én respect creëren voor ons erfgoed. Expertise en onderzoek zijn hierbij essentieel: manieren van restauratie, herbestemming en onderhoud vragen onze aandacht.

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18). Dat vestigt de aandacht op de mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de daaraan gekoppelde uitdagingen waarmee Europa geconfronteerd wordt. Met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wil de EU de culturele diversiteit en de waarde van erfgoed illustreren. De erfgoedfocus van Architectuurwijzer vertoont hier duidelijke raakvlakken mee. Het EYCH18 vormt een uitgelezen kans om erfgoed en de rol die het speelt in de samenleving in de kijker te plaatsen.

In mei organiseert AW twee activiteiten rond modern erfgoed.

Documentaire Rabot 
De Gentse Rabottorens – resultaat van een sociaal experiment uit de jaren 70 – worden momenteel afgebroken. De documentaire van Christina Vandekerckhove vertelt het verhaal van dit sociale woonblok. Vrijdag 4 mei, 20u15, De Nieuwe Zaal Hasselt.

Lezing Erfgoed: kiezen voor niet-bouwen?
Architecten Tim Vekemans en Dimitri Minten van RE-ST vertellen wat ‘niet-bouwen’ kan betekenen. Ze gaan in op een aantal concrete cases zoals het Klein Seminarie in Hoogstraten, de modernistische tuinwijk Klein-Rusland in Zelzate, de Rabottorens in Gent en de succesvolle Kleiburg klusflat in Amsterdam. Donderdag 17 mei, 20u15, C-mine cultuurcentrum Genk.

10/04/2018

 

 

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *